Ailə qarşısındamənəvi borc

Uşaq dünyaya gəldiyi gündəliyi gündən ailə qayğısı ilə əhatə olunur. O, boy atdıqca bu qayğı da böyüyür. Uşaqların qayğsını çəkib onların boya başa çaddırmaq ata-ananın borcudur. Uşaqların borcu isə valideyinlərinin bu qayğısının qiymətləndirməkdir. Bütün ailə üzvləri  bir bir-birinə hörmət etməli ,  bir-birinin qayğısının çəkməlidir. Bu valideyn , övlad, qardaşlıq və bacılıq borcudur.  Üzvlərinin bir-birinə qayğı  göstərdiyi ailə uşaqların sağlam böyüməsi və yaxşı tərbiyə alması üçün ən münasib mühitdir.

yanacaq ağaclar

Amazonkanın leysan meşələrində korayba ağacı bitir.Bu ağac gövdəsinin hər iki saatda  18ltr dizel yanacağınağına uyğunyağ  verir. Həmin  yağı mühərliklərlə istifadə etmək olar. Berneo bitən neft ehtiyatları tükəndikcə bitki yanacaqları vacib enerji daşiyıcı olacaq

Enliyarpaq Meşələr yayda

Yayda burada həyat qaynayır: ağaclara qonmuş  quşlar səs-səsə verir, həşəratlar vızıldayır, xəzəl altında siçanlar ora-bura qaçır , bitkilər isə min rəngdə boyanır . Ağaudaqlarının arasından günəş şüaları çətinliklə yol tapır. Buna baxmayaraq   müxtəlif otlar  yaxşıinkişaf etmişdir. Kollar boy atır. İt burnu  zoğal  gül çiçəklər təbiət bəzəyir

Fransa

Fransa- Avropanın ən böyük   ölkələrindən  biridir.

Ərazisi:551000km2

Əhalisi:59milyondan çox

Pul vahidi:Fransa frankı

Dövlət dili:fransız

Əsas sahələr:Kənd təsərüfatı, Şərabçılıq, turizim , Moda ,Avtomobil , Kimya sənayesi

Böyük Britaniya

Böyük Briltaniya Avropanın şimal-qərb sahilində, Britaniya adalarında  yerləşir.Dörd  dövlətdən: Şoylandiya, Şimali İrlandiya, Uels və İngiltərədən ibarətdir.

Ərazisi:244046 km2

Əhalisi:58mln. nəfərdən çox

Pul vahidi: ingilis

Başqa adları-Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya birləşmiş krallığı;Britaniya

Balaca dinozavr

Heç də  bütün  dinozavrlar nəhəng  olmamışdılar.Müasir  kərtənkələ kimi  balacalarda olub.Az miqdarda  tapılmış balaca dinozavrlar yeyirmiş. Həm də belə dinozavrların xırda sümüyləri zaman keçdikcə daha tez çürürüyüb sıradan çıxmışdır

Avropa

Yer kürəsində ən böyük  meteriki olan   Avrasiyanın qərb hisəsidir. Burada 700 milyon  nəfər  insan yaşayır. Ona görədə başqa  qitlərə nisbətən Avropada yaşayış sıxdır.

Avropanı şimaldan, cənumdan  və qərbdən dənizlər əhatə edir.Şərqdən  isə Asiya ilə həmsərhəddir